บอร์ดประชาสัมพันธ์


บอร์ดประชาสัมพันธ์

ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ ติดเอกสาร ติดรูปโปสเตอร์ ติดกระดาษA4 ติดประกาศข่าวสารไปยังบุคคลในองค์กร ห้าง ร้านต่างๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หมู่บ้าน อาคาร บริษัท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประกาศประชาสัมพันธ์ ให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือสถิติต่างๆให้มีความเข้าใจ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีแแบบกระจกและไม่มีกระจก ขอบอลูมิเนียม พี้นเป็นกำมะหยี่ เป็นไม้ก๊อก ใช้หมุดกดทับลงสิ่งของ กระดาษ ที่ต้องการติดลงไปบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดติดประกาศตู้กระจก ส่วนพื้นเป็นกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ต้องใช้เม็ดแม่เหล็กติดทับกระดาษติดกับไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ในส่วนของบานกระจกมีทั้งบานเดี่ยวและบานเลื่อน ทั้งสองชนิดมีกุญแจล็อคบานกระจก แบบติดผนังติดตั้งได้ทั้งผนังปูนและผนังยิปซั่ม และแบบฝังดินเทปูนซีเมนต์ 

   
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจก พื้นไม้ก๊อก บานเดี่ยว บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจก พื้นกำมะหยี่ บานเดี่ยว
   
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจก พื้นกำมะหยี่ บานเลื่อน ขนาด80X120ซม.

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจก พื้นกำมะหยี่ บานเดี่ยว ขนาด100X150ซม.

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจก บานเดี่ยว 3บาน ขนาด120X240ซม. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจก ขอบอลูมิเนียมสีขาว บานเลื่อน ขนาด120X240ซม.